Inițiative
Număr voturi
90
Grupul de inițiativă PFC
De data aceasta și eu votez!
Locul derulării inițiativei
De data aceasta și eu votez!
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
- scopul inițiativei este acela de a crește gradul de conștientizare a importanței cetățeniei în rândul liceenilor aflați în apropierea primului ciclu de alegeri la care ar avea drept de vot . Prin elaborarea unei curricule din aria educației pentru cetățenie, adecvată vârstei liceenilor din anii terminali, urmărim două obiective: pe de o parte, dezvoltarea cunoașterii acestora lor asupra a ceea ce înseamnă politica, importanța alegerilor naționale și europene, drepturile și obligațiile lor ca și cetățeni și modul în care cetățenii pot influența luarea deciziilor de către decidenți; pe de altă parte, urmărim schimbarea atitudinii acestora vizavi de importanța implicării în comunitate. Obiectivele proiectului se vor orienta în jurul cimentării cunoștințelor de bază în domeniul politicii și înțelegerea fundamentelor democrației, importanța menținerii democrației la nivel individual și de grup.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
- constitutirea eșantionului de licee, parteneriate cu acestea pentru facilitarea accesului în instituția de învățământ. Eventuală mediere a Inspectoratului Școlar Județean Timiș. - dezvoltarea de către grupul de inițiativă a unei curricule de educație pentru cetățenie. Garanția calității va fi reprezentată de avizarea curriculei de către un Comitet de îndrumare alcătuit din cadre didactice ale Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării (PFC) din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT). - formarea unei echipe de 8 voluntari (2/liceu)– studenți ai PFC pentru susținerea sesiunilor de informare în licee - derularea Sesiunilor de informare la clasele din eșantionul de licee.
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
- nevoia principală la care răspunde proiectul nostru este creșterea gradului de participare publică a tinerilor în viața comunității locale. Participarea electorală scăzută a tinerilor, lipsa de încredere în instituțiile publice sunt probleme reale, a căror soluționare poate viza targetarea adolescenților prin activități de implusionare a cetățeniei active. Aflați la vârsta căutărilor de sine, a închegării personalității, dar și în fața primului lor vot, ca persoană cu drepturi depline, urmărim ca aceștia să înțeleagă că aportul lor în comunitate este important.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
- în unitățile de învățământ pre-universitar care au în componența lor ciclul liceal de studii. - grupul țintă vizat de către inițiativă îl reprezintă tinerii între 17 și 19 ani care urmează cursurile unui liceu aflat în aria Municipiului Timișoara, în clasele a 11-a sau a 12-a. - dorim să promovăm această inițiativă pe de o parte în colaborare cu unitățile de învățământ care vor accepta invitația noastră pe de altă parte prin munca voluntară a membrilor din cadrul inițiativei.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
- afându-se într-o etapă critică în dezvoltarea lor ca și indivizi ei vor fi mai pregătiți și alerți în a sesiza și corecta anumite abateri de la cursul normal al relației cetățean – decident. - creșterea participării la vot a tinerilor la alegerile care vor avea loc în anul 2019.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR