Inițiative
Număr voturi
118
Azvârlirea
Azvarlirea in Licee
Locul derulării inițiativei
Azvarlirea in Licee
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Acest proiect pleacă de la nevoia de a aduce sporturi noi în rândul tinerilor din Timișoara, dar și din restul județului. Problema identificată de noi în rândul tinerilor este dezinteresul, dar și lipsa oprtunității de a practica un sport prin care aceștia se pot identifica. Acest fapt se datorează promovării sărace a sporturilor care nu sunt în mainstream cum ar fi fotbalul, baschetul sau tenisul, sporturi care se adresează unei zone demografice oarecum restrânse, dacă luam în vedere prezenta stratificare a tinerilor din ziua de azi.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
1. Participarea a cel putin 6 licee la turneul nostru; 2. Implicarea profesorilor intr-un sport nou; 3. Implicarea a peste 80 elevi in activitatile noastre; 4. Transpunerea comportamentelor de pe teren in viata sociala a tinerilor.
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Obiectivul nostru este acela de a răspunde într-o manieră pozitivă la problemele sociale prezente la ora actuală prin promovarea mijlocită a unei societăți ideale. Punctual problemele sociale despre care vobim sunt excluziunea socială, inegalitatea dintre sexeși absența spiritului de înițiativă.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
• Popularizarea sportului Ultimate Frisbee de la nivel local spre național. • Expunerea tinerilor la un nou sport cu care se pot indetifica mai ușor, oferind astfel oportunitatea de a adopta un stil de viață mai sănătos, cu ajutorul acestuia. • Crearea unei competiții la nivel de licee, facilitând astfel dialogul între elevi și profesori oferind un mediu propice coeziunii sociale.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
• Oportunitatea de a reprezenta România la nivel European, pe un sport în ascensiune puternică
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR