Inițiative
Număr voturi
157
Law Crew
Law Sports Day
Locul derulării inițiativei
Law Sports Day
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Law Sports Day este un eveniment concretizat în practică relativ recent. Acest eveniment este transpus în practică sub forma unui concurs, la care sunt invitați să participe toți membri facultății, având fiecare posibilitatea să propună câte un sport pe care ar dori să îl practice cu ocazia acestei activități. Scopul evenimentului este relaxarea, ruperea studenților din cadrul academic pentru o zi și promovarea activității fizice, precum și consolidarea relațiilor sociale. Pentru a duce la îndeplinire această inițiativă, se constituie un comitet de organizare format din 3-4 persoane. Fiecare persoană din cadrul grupului organizator va primi o serie de atribuții de a căror îndeplinire este responsabil, iar aceste atribuții pot fi: fixarea unei date pentru eveniment precum și promovarea acestuia pe grupul privat de facebook al Facultății de Drept din Timișoara, crearea unui poll în cadrul evenimentului cu o listă de sporturi și invitarea participanților la sugestii, găsirea unor posibile locații, care să ofere un preț accesibil și care să dispună de numărul de săli necesare diferitelor sporturi care se doresc a fi practicate, menținerea legăturilor cu proprietarii susceptibilelor locații și dacă este cazul, semnarea contractului de către părți (reprezentantul grupului de inițiativă și proprietar/reprezentant), contorizarea permanentă a membrilor care doresc să participe la eveniment pentru a se avea o evidență a acestora, consultarea poll-ului anterior creat și votarea sporturilor care se vor practica în cadrul evenimentului, menținerea legăturilor cu participanții pentru a le furniza acestora toate informațiile necesare desfășurării activității, atribuții ce țin de logistică (de exemplu: cumpărarea echipamentelor sportive aferente, achiziționarea premiilor și a diplomelor), alte sarcini care pot interveni atât în etapa premergătoare, cât și în timpul desfășurării evenimentului. Odată împărțite atribuțiile, echipa de organizare începe etapa premergătoare evenimentului. După alegerea datei de desfășurare, promovarea evenimentului în cadrul grupului de facebook se face cu cel puțin 2-3 săptămâni înainte, pentru a permite susceptibililor participanți suficient timp de gândire. Se formează o listă anexată evenimentului de facebook, pe care doritorii sunt rugați să se treacă pentru a se ține o mai ușoară evidență a numărului acestora, precum și fixarea unui deadline până la finalul căruia aceștia își pot manifesta intenția de participare. Se concretizează astfel și o legătură între participanți și organizatori. Locația evenimentului trebuie aleasă din mai multe opțiuni și după consultarea mai multor oferte, pentru a se asigura un anumit grad de confort. Cel însărcinat cu această atribuție trebuie să caute cât mai multe oferte pe care să le prezinte celorlalți membri ai comitetului de organizare și să decidă asupra uneia. Trebuie comunicate pe pagina evenimentului sporturile care urmează a fi practicate și totodată, celelalte departamente trebuie să își constituie echipele. Cu câteva zile înainte de eveniment, comitetul de organizare va achiziționa toate cele necesare activităților: mingi, echipament sportiv, diplome, medalii, cupe, apă etc. În plus, trebuie întocmit un program al evenimentului, pentru o mai bună desfășurare a acestuia și pentru a nu exista suprapuneri între activități, în așa fel încât să existe mereu ”spectatori” sau ”suporteri” ai echipelor. Evenimentul se consideră început odată cu sosirea participanților și înscrierea acestora pe tabelul sporturilor la care doresc sa participe. Urmează desfășurarea propriu-zisă a evenimentului, pe parcursul căreia organizatorii trebuie să se asigure că totul se derulează într-un cadru armonios și într-o atmosferă plăcută, fără incidente și trebuie să răspundă fiecărei nelămuriri formulate de către participanți. La finalul activităților sportive, un moderator al evenimentului va premia echipele câștigătoare cu diplome sau medalii, precum și echipa care a reușit să acumuleze cele mai multe puncte la diferitele sporturi la care membri acestuia au participat. Organizatorii au îndatorirea de a rămâne până la final și de a contribui la închiderea evenimentului și sunt însărcinați cu prelurea feedback-ului de la participanți și proprietarii locației.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Activitățile desfășurate în cadrul inițiativei noastre, atât din perspectivă organizatorică a evenimentului, cât și din perspectiva desfășurării acestuia, au fost evidențiate în descrierea evenimentului. Activitățile notabile însă, ar putea fi identificate în procedura alegerii comitetului de organizare, promovarea evenimentului, găsirea și negocierea unei locații care oferă confortul necesar și o accesibilitate convenabilă, menținerea legăturii cu participanții, desfășurarea propriu-zisă a evenimentului, asigurarea unei atmosfere confortabile pe toată durata evenimentului, iar la final, preluarea feedback-ului de către organizatori, atât de la localul gazdă, cât și de la participanți și evident, închiderea evenimentului într-un cadru plăcut pentru organizatori și menținerea legăturii cu colaboratorii incidenți
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Sport
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Studenții Facultății de Drept din Timișoara, iar ca metoda de promovare o să alegem mediul online
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
În ceea ce privește efectele derulării inițiativei noastre, considerăm că există mai mulți beneficiari. În primul rând, în urma organizării evenimentului, membri comitetului de organizare dobândesc anumite calități și deprinderi manageriale care la un loc cu experiența acumulată din pregătirea altor activități din cadrul asociației formează un tot unitar. Astfel, aceștia își modelează un bagaj de cunoștințe referitoare la coordonarea unei echipe și organizarea unui eveniment care le poate fi folositor în orice domeniu de activitate. În al doilea rând, membri participanți vor forma o legătură mai puternică, ceea ce poate duce la consolidarea unei structuri mult mai întemeiate și unite a studenților. Practica a arătat de multe ori că o echipă unită lucrează mult mai bine împreună și dobândește rezultate demne de laudă, iar asta nu se poate dacă nu există evenimente în cadrul cărora studenții să interacționeze între ei, să socializeze și să împărtășească idei.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR