Inițiative
Număr voturi
165
Law Crew
Gala Facultății de Drept din Timișoara
Locul derulării inițiativei
Gala Facultății de Drept din Timișoara
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Gala Facultății de Drept din Timișoara reprezintă o tradiție care își regăsește rădăcinile adânc în istoria facultății și care se organizează anual la nivelul fiecărui grup local. Acest eveniment poate fi asimilat banchetului tradițional de terminare a unui ciclu de studii, dar care se desfășoară, în cazul nostru, indiferent de anul de studiu al acestora. Temeiul evenimentului este justificat de o minimă prezentare a activității desfășurate de către cei mai implicați studenți și acordarea unor premii pentru meritele deosebite obținute de anumiți studenți pe parcursul anului universitar în derularea activității organizaționale, dar poate cea mai importantă componentă a galei, este reprezentantă de trecerea studenților din anul terminal, de la statul de student, la statutul de viitor profesionist. Evenimentul are ca scop principal răsplătirea studenților care au depus toată diligența pentru a ajuta la evoluția facultății, care s-au implicat în activitățile desfășurate de-a lungul anului atât în calitate de organizatori, cât și în calitate de participanți. Gala Facultății de Drept reprezintă momentul în care implicarea și dedicarea devin prioritare, reprezintă momentul în care timpul și atenția acordate activităților se răsplătesc. Pentru a duce la îndeplinire organizarea acestui eveniment, se constituie un comitet de organizare format din 5-6 persoane, care de preferat, au deja o anumită experiență în derularea unei astfel de proceduri organizaționale. Fiecare persoană din cadrul grupului organizator va primi o serie de atribuții de a căror îndeplinire este responsabil, iar aceste atribuții pot fi: fixarea unei date pentru eveniment precum și promovarea acestuia pe grupul privat de facebook al Facultății de Drept din Timișoara, căutarea unor posibile locații și menținerea legăturilor cu proprietarii acestora, precum și negocierea cu aceștia asupra meniului și conținutului ofertei, dar și semnarea contractului de către părți (reprezentantul grupului de inițiativă și proprietar/reprezentant), găsirea unui fotograf și a unui DJ, contorizarea permanentă a membrilor care doresc să participe la eveniment pentru a se întocmi lista necesară numărului de meniuri, menținerea legăturii cu participanții pentru a le furniza toate datele necesare dar și pentru a afla de la aceștia anumite informații aferente unui astfel de eveniment (de exemplu: restricții alimentare), aranjarea/decorarea sălii în cazul în care este necesar, alte sarcini care pot interveni atât în etapa premergătoare, cât și în timpul desfășurării evenimentului. Odată împărțite atribuțiile, echipa de organizare începe etapa premergătoare evenimentului. După alegerea datei de desfășurare, promovarea evenimentului în cadrul grupului de facebook se face cu cel puțin 2-3 săptămâni înainte, pentru a permite susceptibililor participanți suficient timp de gândire. Se formează o listă anexată evenimentului de facebook, pe care doritorii sunt rugați să se treacă pentru a se ține o mai ușoară evidență a numărului acestora, precum și fixarea unui deadline până la finalul căruia aceștia își pot manifesta intenția de participare. Se concretizează astfel și o legătură între participanți și organizatori. Locația evenimentului trebuie aleasă din mai multe opțiuni și după consultarea mai multor oferte, pentru a se asigura un anumit grad de confort. Cel însărcinat cu această atribuție trebuie să caute cât mai multe oferte pe care să le prezinte celorlalți membri ai comitetului de organizare și să decidă asupra uneia, procedura fiind similară și în ceea ce privește căutarea fotografului și a DJ-ului. În alegerea ofertei, deci și a meniului, trebuie să se țină cont de anumite informații primite de la participanți care sunt incidente organizării. Decorarea sălii intervine cu cel puțin o zi înaintea evenimentului, sau chiar în ziua desfășurării acestuia, în cazul în care aceasta (nr. decorarea) nu a fost inclusă în oferta locației sau organizatorii au anumite preferințe în ceea ce privește aranjamentele. Există însă un element esențial al acestui eveniment și anume faptul că trebuie să existe 2 prezentatori care să ghideze cursul evenimentului. Aceștia sunt aleși din cadrul grupului organizator. Odată cu sosirea participanților și așezarea acestora la mese, evenimentul poate fi considerat deschis. Totuși, debutul propriu-zis al activității este reprezentat de momentul începerii discursului de bun venit de către cei doi prezentatori. Aceștia urmează să facă o scurtă prezentare a evenimentului, iar după aceea vor înmâna premiile. În timpul ”decernării” premiilor, organizatorilor le revine sarcina de a se ocupa de fiecare problemă care intervine pe parcurs, precum și de buna desfășurare a lucrurilor, fiind obligați să răspundă la orice nelămurire formulată de participanți sau chiar de către proprietarii localului gazdă. Echipa de organizare rămâne până la finalul evenimentului, pentru a se asigura că totul a decurs într-un mod corespunzător și fără incidente neplăcute și pentru a prelua un feedback atât de la participanți, cât și de la proprietarii localului, cu care se poate menține legătura pe viitor, în vederea unor posibile noi colaborări.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Activitățile desfășurate în cadrul inițiativei noastre, atât din perspectivă organizatorică a evenimentului, cât și din perspectiva desfășurării acestuia, au fost evidențiate în descrierea evenimentului. Activitățile notabile însă, ar putea fi identificate în procedura alegerii comitetului de organizare, promovarea evenimentului, găsirea și negocierea unei locații care oferă confortul necesar și o accesibilitate convenabilă, alegerea prezentatorilor, menținerea legăturii cu participanții, desfășurarea propriu-zisă a evenimentului, asigurarea unei atmosfere confortabile pe toată durata evenimentului, iar la final, preluarea feedbackului de către organizatori, atât de la localul gazdă, cât și de la participanți și evident, închiderea evenimentului într-un cadru plăcut pentru organizatori și menținerea legăturii cu colaboratorii incidenți.
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Timp liber - divertisment
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Membrii Facultății de Drept din Timișoara, iar ca metodă de promovare o să folosim mediul online
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
În ceea ce privește efectele derulării inițiativei noastre, considerăm că există mai mulți beneficiari. În primul rând, în urma organizării evenimentului, membri comitetului de organizare dobândesc anumite calități și deprinderi manageriale care la un loc cu experiența acumulată din pregătirea altor activități din cadrul asociației formează un tot unitar. Astfel, aceștia își modelează un bagaj de cunoștințe referitoare la coordonarea unei echipe și organizarea unui eveniment care le poate fi folositor în orice domeniu de activitate. În al doilea rând, membri participanți vor forma o legătură mai puternică, ceea ce poate duce la consolidarea unei structuri mult mai întemeiate și unite a studenșilor. În plus, unul dintre cele mai importante efecte ale inițiativei se manifestă asupra studenților premiați în cadrul evenimentului. Aceștia vor fi cuprinși de determinare dacă observă că munca lor este apreciată și răsplătită, iar ceilalți studenți vor depune mai mult ofert și implicare în activitatea organizației, pentru a dobândi și ei un astfel de premiu.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Da
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR