Inițiative
Număr voturi
97
TOGETHER
Spectacol- concurs„Crăciunul în universul copiilor”
Locul derulării inițiativei
Spectacol- concurs„Crăciunul în universul copiilor”
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Craciunul în universul copiilor” este un proiect având ca arii tematice, artele spectacolului și artele plastice. Este un proiect cultural-educațional pentru copii și tineret, știindu-se că performanța tinerilor se pregătește de cele mai mici vârste. Evenimentul face parte din categoria educației nonformale, prin activități extracurriculare, care contribuie la perfecționarea individuală. Aceste activități elimină constângerile disciplinare impuse în orele de clasă, fiind totuși un cadru propice exersării și cultivării unor înclinații și aptitudini culturale ( artistice). Evenimentul se adresează copiilor și adolescenților având vărsta de 6-17 ani. Prin caracterul de interculturalitate al proiectului ( având secțiuni de muzică vocală, pictură și desen), evenimentul corespunde criteriilor existente în strategia programelor europene cu caracter național. Acest proiect contribuie la implementarea proiectelor ce fac din Timișoara Capitală Culturală Europeană în 2021.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Activitățile care vor fi realizate sunt următoarele: - etapa de pregătire a proiectului, în care are loc promovarea evenimentului, preselecții și selecționarea materialelor muzicale care urmează să facă parte din eveniment; realizarea de afișe și flyere. -evenimentul propriu-zis are loc în zilele de 10-12 decembrie 2018, în sala Bibliotecii Județene de Artă din Timișoara. Juriul este format din profesori de muzică. -etapa de promovare a concursului, pe parcursul căreia au loc emisiuni la Radio Timișoara. De asemenea, în această perioadă organizăm căteva spectacole cu căștigătorii premiilor concursului. Spectacolul concurs are 4 secțiuni: -interpretare colinde – câte o piesă muzicală -cântecele iernii în cadrul căreia se cântă individual sau în grup, repertoriu de muzică ușoară, având ca tematică sărbătorile de iarnă și anotimpul iernii – se cântă o piesă -secțiunea folclor – gen care reprezintă o parte a patrimoniului cultural-tradițional – se cântă un fragment dintr-o doină și un cântec ritmat. -secțiunea de lucrări plastice ( pictură sau desen având ca subiect Crăciunul în universul copiilăriei). Cele mai reușite lucrări, vor fi premiate. Originalitatea evenimentului propus, constă în faptul că interpreții participă la o diversitate de discipline artistice. Lucrârile plastice sunt expuse în cele 3 zile ( 10-12 dec 2018) în sala de expoziție a Bibliotecii Județene de Artă din Timișoara. Faptul că sunt implicați copii practicanți ale unor discipline artistice diferite, are consecințe în înțelegerea multiculturalității și a interculturalității.
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Aria de curpindere a repertoriului evenimentului, fiind extins pe 4 secțiuni, se poate afirma că oferă posibilitatea copiilor și adolescenților să-și manifeste creativitatea – fapt ce este în concordanță cu cerințele dezvoltării sferei culturale. Evenimentul determină în mod concret și un curent de opinie împotriva excesivei promovări a subculturii în mass-media românească. Evenimentul constituie un model de acțiune cultural-educativă care permite exprimarea creativității culturale și care constituie un mod pozitiv de realizare a unor activități ce contribuie la dezvoltarea spirituală. În cadrul strategiei culturale a județului Timiș, pentru comunitatea timișoreană, cele 4 secțiuni ale proiectului corespund cerințelor categoriei de proiecte cultural-educative, ce pot contribui la realizarea condițiilor impuse de anul 2021 când Timișoara devine Capitală Culturală Europeană.Fiind incluse și colindele, proiectul corespunde și criteriilor existente în strategia programelor europene cu caracter național. Comunitatea timișoreană ( de altfel, spațiul timișan) este recunoscută la nivel național pentru toleranța interetnică și interconfesională. Proiectul indeplinește un rol concret în dezvoltarea vieții culturale diversificate și competitive, cu rol pozitiv asupran formării personalității copiilor și adolescenților. Proiectul contribuie la augmentarea coeziunii sociale în spațiul timișan, fiind un eveniment desfășurat pe bază de competiție prin competență. Prin premierea unor interpreți, se realizează sprijinirea afirmării tinerelor talente. Prin invitarea la eveniment a unor copii din medii instituționalizate, se realizează nevoia dezvoltării ofertei culturale pentru grupuri sociale dezavantajate. Prin expoziția de lucrări plastice, se realizează nevoia comunității timișorene, de a dezvolta și promova valorificarea creației plastice neprofesioniste, prin promovarea produselor culturale. Se realizează inclusiv dezvoltarea artelor vizuale și promovarea artei neprofesioniste. Evenimentul promovează genuri artistice caracterizate de forță emoțională ce determină elanuri spirituale. Se promovează idei de angajare în atitudini umane pozitive. Evenimentul crează cadrul propice pentru augmentarea posibilităților de autoexprimare a tinerilor și a copiilor și totodată crează cadrul potrivit pentru descoperirea de noi talente timișorene.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Evenimentul are loc la Biblioteca Județeană de Artă din Timișoara, în perioada 10-12 dec 2018. Conținutul programelor evenimentului, având o largă arie de adresabilitate, conținând o diversitate de discipline artistice, se adresează atât grupelor de vârstă 6-14 ani cât și grupelor mai mari, 15-17 ani. Participarea premianților la emisiuni de radio și diferite spectacole, constituie un mijloc eficace de realizare a diseminării rezultatelor proiectului. Astfel, publicul țintă, este format nu doar din elevi ci și din adulți de vârste foarte diferite, interesați de diferite discipline artistice, conținute în programul evenimentului.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Proiectul corespunde principiilor ce fac parte din strategia de tineret timișană și crează cadrul propice afirmării unor tineri merituoși, capabili să obțină rezultate semnificative în activitatea artistică de performanță. Participanții la proiect pot deveni exemplu al inițiativei organizatorice în rândul tinerilor dispuși să participe la organizarea evenimentului și poate deveni un model al creativității culturale din partea adolescenților și tinerilor. Astfel, acest proiect constituie un element al coeziunii sociale în spațiul timișan. Proiectul indeplinește într-o măsură importantă rolul de model de practicare a activității de competiție loială, bazată pe competență. Evenimentul crează condiții favorabile dezvoltării abilităților intelectuale ale tinerilor. Prin promovarea în proiect a colindelor și a folclorului, se îndeplinește scopul creșterii gradului de conștientizare a valorilor de patrimoniu cultural, reprezentat de graiul popular și de melodia folclorică.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR