Inițiative
Număr voturi
190
Law Crew
Christmas Party
Locul derulării inițiativei
Christmas Party
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Christmas Party, așa cum îi spune și numele, este petrecerea de Crăciun a facultății care se desfășoară anual, în luna decembrie. Evenimentul vizează consolidarea relațiilor sociale dintre membrii facultății, acomodarea bobocilor cu spiritul Facultății de Drept din Timișoara, precum și încurajarea interacțiunii dintre ”veteranii” facultății și proaspăt veniții în cadrul facultății. În ceea ce privește activitatea de organizare, aceasta revine în totalitate inițiatorilor proiectului. Dorim să organizăm acest eveniment în vederea dezvoltării personale a participanților, iar pentru a duce la îndeplinire organizarea acestui eveniment, o să alcătuim un comitet de organizare. Comitetul de organizare este format în general din 4-5 persoane, fiecăreia fiindu-i repartizate anumite sarcini și atribuții de care va fi răspunzătoare în cadrul activității de organizare. Aceste atribuții pot fi: alegerea unei date rezonabile pentru desfășurare, crearea evenimentului în cadrul grupului de facebook al facultății pentru a putea cunoaște un număr aproximativ de participanți și pentru a promova evenimentul, căutarea unor posibile locații și menținerea legăturilor cu proprietarii acestora, precum și negocierea cu aceștia asupra meniului și conținutului ofertei, dar și semnarea contractului de către părți (reprezentantul asociației și proprietar/reprezentat), găsirea unui fotograf și a unui DJ, contorizarea permanentă a membrilor care doresc să participe la eveniment pentru a se întocmi lista necesară extragerii bilețelelor pentru Secret Santa, menținerea legăturii cu participanții pentru a le furniza toate datele necesare dar și pentru a afla de la aceștia anumite informații aferente unui astfel de eveniment (de exemplu: restricții alimentare), aranjarea/decorarea sălii în cazul în care este necesar, alte sarcini care pot interveni atât în etapa premergătoare, cât și în timpul desfășurării evenimentului. Odată împărțite atribuțiile, echipa de organizare începe etapa premergătoare evenimentului. După alegerea datei de desfășurare, promovarea evenimentului în cadrul grupului de facebook se face cu cel puțin 2-3 săptămâni înainte, pentru a permite susceptibililor participanți suficient timp de gândire. Se formează o listă anexată evenimentului de facebook, pe care doritorii sunt rugați să se treacă pentru a se ține o mai ușoară evidență a numărului acestora, precum și fixarea unui deadline până la finalul căruia aceștia își pot manifesta intenția de participare. Se concretizează astfel și o legătură între participanți și organizatori. Locația evenimentului trebuie aleasă din mai multe opțiuni și după consultarea mai multor oferte, pentru a se asigura un anumit grad de confort. Cel însărcinat cu această atribuție trebuie să caute cât mai multe oferte pe care să le prezinte celorlalți membri ai comitetului de organizare și împreună să decidă asupra uneia, procedura fiind similară și în ceea ce privește căutarea fotografului și a DJ-ului. În alegerea ofertei, deci și a meniului, trebuie să se țină cont de anumite informații primite de la participanți care sunt incidente organizării. După deadline, se începe extragerea bilețelelor pentru Secret Santa, unul dintre membri organizatori fiind nevoit să rămână de acum într-o legătură permanentă cu participanții și fiind obligat să se asigure că fiecare dintre aceștia a extras câte un bilet. Decorarea sălii intervine cu cel puțin o zi înaintea evenimentului, sau chiar în ziua desfășurării acestuia, în cazul în care aceasta (nr. decorarea) nu a fost inclusă în oferta locației sau organizatorii au anumite preferințe în ceea ce privește aranjamentele. Evenimentul se consideră început odată cu sosirea primilor participanți. Organizatorilor le revine sarcina de a se ocupa de fiecare problemă care intervine pe parcurs, precum și de buna desfășurare a lucrurilor, fiind obligați să răspundă la orice nelămurire formulată de participanți sau chiar de către proprietarii localului gazdă. În principiu, există și un ”moderator” al evenimentului, care deschide seara și ia cuvântul în momentul schimbului de cadouri care operează ca o urmare a jocului de-a Moș Crăciunul secret. Moderatorul trebuie să ghideze oarecum desfășurarea lucrurilor. Echipa de organizare rămâne până la finalul evenimentului, pentru a se asigura că totul a decurs într-un mod corespunzător și fără incidente neplăcute și pentru a prelua un feedback atât de la participanți, cât și de la proprietarii localului, cu care se poate menține legătura pe viitor, în vederea unor posibile noi colaborări.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Activitățile derulate în cadrul inițiativei, atât din perspectivă organizatorică a evenimentului, cât și din perspectiva desfășurării acestuia, au fost evidențiate în descrierea evenimentului. Activitățile notabile însă, ar putea fi identificate în procedura alegerii comitetului de organizare, promovarea evenimentului, găsirea și negocierea unei locații care oferă confortul necesar și o accesibilitate convenabilă, pregătirea participanților pentru Secret Santa și implicit, menținerea legăturii cu participanții, desfășurarea propriu-zisă a evenimentului precum și desfășurarea propriu-zisă a Secret Santa, asigurarea unei atmosfere confortabile pe toată durata evenimentului, iar la final, preluarea feedbackului de către organizatori, atât de la localul gazdă, cât și de la participanți și evident, închiderea evenimentului într-un cadru plăcut pentru organizatori și menținerea legăturii cu colaboratorii incidenți.
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Timp liber - divertisment
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Studenții de la Facultatea de Drept din Timișoara, iar ca metodă de promovare o să folosim mediul on-line, dar si off-line.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
În ceea ce privește efectele derulării inițiativei noastre, considerăm că există mai mulți beneficiari. În primul rând, în urma organizării evenimentului, membri comitetului de organizare dobândesc anumite calități și deprinderi manageriale care la un loc cu experiența acumulată din pregătirea altor activități din cadrul asociației formează un tot unitar. Astfel, aceștia își modelează un bagaj de cunoștințe referitoare la coordonarea unei echipe și organizarea unui eveniment care le poate fi folositor în orice domeniu de activitate. În al doilea rând, membri participanți vor forma o legătură mai puternică, ceea ce poate duce la consolidarea unei structuri mult mai întemeiate și unite în cadrul facultății. Practica a arătat de multe ori că o echipă unită lucrează mult mai bine împreună și dobândește rezultate demne de laudă, iar asta nu se poate dacă nu există evenimente în cadrul cărora membri să interacționeze între ei, să socializeze și să împărtășească idei.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Da
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR