Inițiative
Număr voturi
79
LiderAct
Academia LiderAct
Locul derulării inițiativei
Academia LiderAct
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Proiectul vizat presupune formarea inițială a unui număr de 20 de tineri din segmentul de vârstă 15-18 ani în domeniul participării publice, al bunei guvernanțe și elaborarea politicilor publice. Livrarea informației se va adapta la nivelul de pregătire și înțelegere al grupului țintă. Obiectivul specific (1) este de a obține din partea grupului țintă o înțelegere a mecanismelor existente în domeniul participării publice, precum și furnizarea unor perspective generale în ceea ce privește buna guvernanță și elaborarea politicilor publice. Obiectivul specific (2) este de a îmbunătăți dialogul între factorii de decizie la nivel local și tinerii din segmentul de vârstă identificat mai sus și a crește implicarea lor în anumite domenii de interes. În acest sens se va încuraja formularea de către participanți a unor propuneri concrete în domenii de interes pentru aceștia (ex. educație, sport, cultură).
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Proiectul presupune patru etape: 1) Lansarea publică a proiectului și derularea unei perioade de candidaturi (aproximativ două săptămâni). 2) Sesiune de formare inițială pe teme legate de participăre publică, bună guvernanță și elaborarea politicilor publice. Durata sesiunii va fi de 16 h, pe parcursul a două zile. Livrarea informației și activitățile specifice de formare vor fi realizate de către formatori acreditați și specializați pe domeniile specifice vizate și pe lucrul cu tineri. 3) Perioada de monitorizare și mentorat. Durata va fi de 30 de zile. Fiecare dintre cei 20 de participanți va fi încurajat și sprijinit să formuleze și să susțină prin mijloace specifice cel puțin o schimbare sau îmbunătățire într-un domeniu de interes. Monitorizarea și mentoratul de va realiza atât pe cale electronică, cât și prin întâlniri între membrii grupului de inițiativă și participanți. 4) Centralizarea rezultatelor și transmiterea propunerilor către decidenți locali; Organizarea unei întâlniri între participanții în cadrul proiectului și reprezentanți ai factorilor de decizie locali în domenii de interes ale participanților. Ulterior finalizării proiectului, grupul de inițiativă este dispusă să desfășoare activități de suport rețelei de tineri ce se va forma (facilitarea accesului la informații și resurse, întâlniri pe subiecte punctuale, planificarea unor proiecte specifice, etc)
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Timișoara este recunoscută la nivel național drept o comunitate cu un nivel ridicat de responsabilitate civică. Acest lucru este dovedit atât prin aspecte istorice, cât și prin activitatea societății civile timișene, atât la nivel general, cât și în ceea ce privește activitățile ce vizează tinerii. Din păcate, accesul tinerilor la formare și informații cu privire la domenii precum buna guvernanță, participarea publică și elaborarea politicilor publice este redus. Programa școlară acordă o atenție redusă pregătirii tinerilor în calitatea lor de cetățeni și participarea lor în procesul democratic. Considerăm astfel că putem contribui la crearea condițiilor necesare pentru a activa spiritul civic al tinerilor și a încuraja implicarea lor activă în dezvoltarea locală.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Locația propusă pentru desfășurarea activităților este Municipiul Timișoara. Grupul țintă este constituit de tineri între 15 și 18 ani de pe raza Municipiului Timișoara și a localităților limitrofe. Promovarea activităților din proiect și anunțarea selecției participanților se va realiza prin împărțirea de materiale de promovare în liceele din Timișoara, prin intermediul rețelelor de socializare și al presei locale. Rezultatele și propunerile formulate în cadrul proiectului vor fi sintetizate și făcute publice prin aceleași mijloace identificate mai sus. Perioada propusă pentru pregătirea și derularea proiectului este ianuarie-martie 2018.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Credem astfel că activitățile propuse în acest proiect au potențialul de a motiva cei 20 de tineri din segmentul de vârstă identificat să se implice și după finalizarea proiectului în activități legate de diverse domenii de interes pentru ei. De asemenea, vizăm ca participanții să se constituie într-o rețea locală la finalizarea proiectului și să acționeze în micro-comunitățile lor ca ambasadori în promovarea participării publice și a bunei guvernanțe. Urmărim de asemenea ca participanții să dezvolte capabilitatea de a planifica și dezvolta proiecte proprii și de a implica în acestea alte persoane care se încadrează în segmentul de vârstă vizat prin acest proiect. Un ultim potențial efect este acela de a crește nivelul de conștientizare al importanței formării tinerilor înspre a își asuma un rol activ în societate și în procesul democratic.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR