Inițiative
Număr voturi
74
comunitatea solidară Basca
Teatru forum pe tema violenţei împotriva femeilor
Locul derulării inițiativei
Teatru forum pe tema violenţei împotriva femeilor
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Vom crea un spectacol de teatru forum pe tema violenţei împotriva femeilor pe care îl vom prezenta publicului tânăr timişorean,
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
A1 - repetiţii: în perioada ianuarie - martie 2018 se vor desfăşura repetiţiile necesare creări spectacolului, aproximativ 25 de ore A2 - promovare: în perioada februarie - mai 2018 spectacolul va fi promovat prin mijloace specifice (social media, afişe, stickere, flyere etc.) A3 - reprezentaţii publice: în perioada martie - mai 2018 vom organiza cel puţin 3 reprezentaţii publice pentru minimum 150 de spectatori A4 - evaluarea proiectului
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Proiectul răspunde nevoii de combaterea violenţei împotriva femeilor, conştinentizării publicului despre gravitatea acestei probleme şi celei de încurajare şi împuternicire a victimelor violenţei.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Iniţiativa va fi promovată în Timişoara şi în împrejurimi, atât online cât şi offline către tineri, elevi şi studenţi prin afişe, flyere, stickere şi social media.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Efectul iniţiativei va fi creşterea conştinetizării problemei prezentate în rândul a cel puţin 150 de tineri şi împuternicirea victimelor violenţei din rândul acestora de a lua atitudine şi de a îşi face vocea auzită, precum şi crearea unor reţele de solidaritate în jurul acestora.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR