Inițiative
Număr voturi
60
URS
TAC (Tinerii de Azi Comunică)
Locul derulării inițiativei
TAC (Tinerii de Azi Comunică)
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
În contextul zilei internaționale a solidarității tineretului (24 aprilie), prin inițiativa noastră vom pune în practică activități de încurajare a comunicării libere fără inhibiții, cunoaștere reciprocă, colaborare în cadrul unui grup. Misiunea inițiativei este de dezvoltare a comunicării în cadrul tinerilor prin colaborare și ajutor reciproc. După finalizarea inițiativei vom avea tineri mai motivați, mai conștienți dornici să ajute la schimbarea societății printr-un pas mic pentru comunitatea timișoreană, dar un pas mare pentru tinerii din Timișoara.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Atelier de convorbiri bine definite cu tinerii din Timișoara. Sesiune practică de formare prin îmbinarea metodelor de învățare prin educație non-formală, comunicare și colaborare. Dezbatere interactivă cu teme de dezvoltare a încrederii în sine și inter-relațiilor participanților. Sesiune de feedback și concluzii.
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Pe domeniul educației non-formale: participarea scăzută a tinerilor la activități de educație non-formală (conform Barometrului Opiniei Tinerilor din 2012, 84% nu au luat parte niciodată la o conferință sau dezbatere. Deși acest domeniu al educației non-formale este reglementat în România de mai multe legi: legea tinerelului, legea voluntariatului și legea educației Naționale, doar tinerii implicați în voluntariat sau ONG-uri percep beneficiile participării la asemenea evenimente, prin urmare o mare parte dintre tineri nu sunt conștienți și destul de motivați, deoarece nu există la nivel național un sistem de recunoaștere al competențelor și aptitudinilor dobândite din educația non-formală. O alta problemă majoră a tinerilor o reprezintă nevoia de a fi auziți. Conform statisticilor efectuate în urma studiului sociologic de fundamentare din cadrul Strategiei pentru Tineret a Municipiului Timișoara, 42% din tinerii chestionați au confirmat faptul ca vocea lor este puțin auzită.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
În cadrul unei instituții publice. Grupul țintă: tineri (18-35 de ani), atât studenți din mediul universitar timișorean, proaspăt absolvenți de liceu sau școli profesionale cât și șomeri înregistrați, tineri care nu au loc de muncă și care nu sunt într-o formă de educație formală și nici într-un program de formare profesională. Beneficiarii proiectului sunt: 50-70 de tineri (dintre care minim 50% studenți). Promovare prin publicitate online și offline: -rețele de socializare, -social-media, -anunțuri în ziare locale, -pliante și postere, -echipe de informare în instituțiile de învățământ universitar, -colaborare cu alte ONG-uri (studențești și profesionale), -prin personalități locale care sa explice publicului țintă beneficiile participării la eveniment, -inscripționări pe diferite produse a evenimentului (pixuri, stickere), -încheierea de parteneriate cu instituții și firme locale.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Tineri motivați, cu încredere în sine, dornici de cooperare și ajutor reciproc. Tineri conștienți de importanța comunicării în vederea colaborării pentru atingerea unui scop comun. Tineri care vor sa facă o schimbare pentru soluționarea problemelor societății timișorene, printr-un model de acțiune simultană.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Da
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR