Inițiative
Număr voturi
0
ATSA
Vocea Tinerilor Timișoarei
Locul derulării inițiativei
Vocea Tinerilor Timișoarei
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Scopul proiectului ( numit de acum înainte inițiativă) este reprezentat de creare unui canal comunicațional direct cetățeni primărie, consiliul local, poliția locală dar și alte autorități locale ( în speță Comissile I-IV ale Consiliului Local Timișoara). Canal ce urmează să aducă în atenția acestora problemele prioritare așa cum sunt ele identificate de către cetăteni. Mai mult se urmărește dezvoltarea unei platforme online de tip monitorizare și răspuns privind problemele identificate de către aceștia; sensul fiind de data aceasta de la autorități către cetățeni.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
În raport cu activitățile: A1.1 Dezvoltarea și aplicarea în teren a unui instrument de tip chestionar A1.2 Construirea unui website și transpunerea în mediul online a instrumentului A2 Dezvoltarea și implementarea unor campanii de tip publicitar sau informativ offline și online, de promovare și colectare a răspunsurilor, respectiv distribuirea rezultatelor A3. Elaborarea documentelor inițiativă privind politicile publice, respectiv a obiectivele de investiții A4 . Recurtare personal dedicat precum și a echipamentului fizic Observație: realizarea activității A1 susține realizarea obiectivului O1, A2 și A4 a obiectivului O1 și O2, iar A3 a O2. În raport cu activitățile respectiv subactivitățile și sarcinile, competențele, grup țintă și rezultate trasăm următoarele: Item Activitati Sarcina 1 Recurtare personal Recrutarea unui profil dedicat – zona codarea date 2 Recurtare personal Recrutarea unui profil dedicat – zona interrelaționare și construire info-grafic 3 Contact cu autoritățile Incheierea unui parteneriat cu Primăria/Consiliul Local 4 Contact inițial cu Administratorii de bloc de bloc Informare, prezentare, pregătire inițială 5 Contact spre colectare date Colecatre informațiilor de la administratori 6 Stabilire lista scurtă Formarea listei inițiale a problemelor 7 Design chestionar Construire chestionar 8 Distribuirea chestionarului către administratori Distribuirea chestionarului și instruirea specifică a administratorilor privind aplicarea acestuia 9 Construire site dedicat Construirea unui site funcțional 10 Colectare date Colectarea datelor 11 Identificarea problemelor cetățenilor Stabilirea listei problemelor semnalate de cetățeni 12 Construire info-grafic Transformarea datelor brute a chestionarelor și a datelor colectate de site în info-grafic 13 Informarea primăriei Prezentarea rezultatelor 14 Informarea cetățenilor Prezentarea rezultatelor către populație via site și email Item Activitati Competențe 1 Recurtare personal Experiență codare date brute 2 Recurtare personal Experiență design info-grafic și prezentare 3 Contact cu autoritățile Cunoaștere a legislației specifice și abilități de comunicare 4 Contact inițial cu Administratorii de bloc de bloc PR, abilități cominicare 5 Contact spre colectare date PR, abilități cominicare 6 Stabilire lista scurtă Experiență sortare cantitativă 7 Design chestionar Competențe specifice design chestionar 8 Distribuirea chestionarului către administratori Abilități de cominicare 9 Construire site dedicat Cunoștințe specifice de construire a unui site 10 Colectare date Abilități de cominicare 11 Identificarea problemelor cetățenilor Experiență sortare cantitativă 12 Construire info-grafic Codare și experiență design info-grafic 13 Informarea primăriei PR, abilități comunicare 14 Informarea cetățenilor Abilități de cominicare Item Activități Grupul țintă 1 Recurtare personal Student senior/ Masterand/ Minim 1 an Experiență 2 Recurtare personal Student senior/ Masterand/ Minim 1 an Experiență 3 Contact cu autoritățile Primăria și autoritățile 4 Contact inițial cu Administratorii de bloc de bloc Administratorii de bloc 5 Contact spre colectare date Administratorii de bloc 6 Stabilire lista scurtă Angajatul 1 sau angajatul 2 7 Design chestionar Angajatul 1 sau angajatul 2 8 Distribuirea chestionarului către administratori Administratorii de bloc 9 Construire site dedicat Cetățenii 10 Colectare date Angajatul 1 sau angajatul 2 11 Identificarea problemelor cetățenilor Angajatul 1 sau angajatul 2 12 Construire info-grafic Angajatul 1 sau angajatul 2 13 Informarea primăriei Project Manager 14 Informarea cetățenilor Project Manager Item Activitati Rezultatul 1 Recurtare personal Angajatul Agent_1 2 Recurtare personal Angajatul Agent_2 3 Contact cu autoritățile Cooptarea contractuală a primăriei/Consiliului Local 4 Contact inițial cu Administratorii de bloc de bloc Stabilire contact, informare și pregătirea administratorilor 5 Contact spre colectare date Lista inițiala a problemelor identificate 6 Stabilire lista scurtă Lista scurtă a problemelor 7 Design chestionar Chestionarul 8 Distribuirea chestionarului către administratori Înmânarea chestionarului și finalizare training 9 Construire site dedicat Website funcțional 10 Colectare date Mapă chestionare 11 Identificarea problemelor cetățenilor Lista completă a problemelor 12 Construire info-grafic Info-Grafic 13 Informarea primăriei Înștiințarea primăriei 14 Informarea cetățenilor Înștiințarea cetățenilor
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
În relație cu “Strategia pentru tineret a municipiului Timișoara “ scopul inițiativei vine să răspundă următoarelor domenii identificate de către acesta – 1. Domeniul: Mediu și dezvoltare durabilă – componenta Oportunități, Direcția : Instrumente de persuasiune și dialog pentru toți actorii economici, sociali, politici. În acest sens inițiativa vine și pune bazele unui mecanism facilitator al dialogului dintre autorități și societatea civilă, respectiv cetățeni având la baza o listă punctuală. În plus acesta acționează ca argument persuasiv reflectând stringențele tinerilor dar și a cetățenilor. 2. Domeniul: Muncă și dezvoltare personală Componenta Oportunități Direcția : Tinerii au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și deprinderile. În acest sens inițiativa vine și oferă tinerilor implicați în derulare posibilitatea de a își dezvolta abilități și deprinderi ce țin de persuasiune, comunicare, analiză și sinteză a datelor, elaborarea de rapoarte și prezentări. Precum și pregătirea datelor, rapoartelor și expunerii acestora verbal dar și în format electronic sau de tip prezentare. Direcția : Tinerii sunt conștienți că se pot dezvolta din punct de vedere profesional și personal. În acest sens inițiativa vine și oferă tinerilor implicați în derulare un cadru practic de dezvoltare personală a abilităților interpersonale, respectiv interrelaționare. Adițional, dezvoltarea profesională este satisfăcută prin acțiuni specifice ce privind procesarea datelor, elaborarea unor documente ce vizează inițiative de tip politici publice în acord cu legislația aferentă. Direcția : Dezvoltarea programelor cu caracter general, adresate tinerilor În acest sens inițiativa vine și oferă tinerilor implicați în derulare posibilitatea unei experiențe directe de teren, relaționării social, interacțiunii cu reprezentanți ai entităților locale. Direcția : Dinamică socio-economică favorabilă tinerilor În acest sens inițiativa vine și oferă beneficiarilor acesteia, în speță tinerilor și cetățenilor atât o voce privind aspectele de interes social cât și posibilitatea reorientării priorităților și cheltuielilor Consiliului Local sau Poliției Locale. Componenta Amenințări Direcția: Incompleta informare a tinerilor, ori chiar lipsa informației În acest sens inițiativa vine și oferă un sistem informațional pasiv și activ, i.e. website, newsletter exhaustiv în raport cu necesitățile identificate, răspunsurile autorităților sau evoluția progresului. Direcția: Lipsa locurilor de muncă part-time, adresate tinerilor În acest sens inițiativa vine și oferă tinerilor implicați în derulare posibilitatea de a lucra cu jumătate de normă, putând astfel de exemplu să își continue cu succes studiile.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Timișoara. Tineri și cetățeni plătitori de taxe. În teren dar și online
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
În termeni de obiective, inițiativa își propune: O0. Strângerea a cel puțin 1,000 ( o mie ) de răspunsuri/opinii ale tinerilor și cetățenilor privind problemele urbei așa cum sunt ele văzute la nivelul acestora. Observație: Ca urmare a realizării a cel puțin două ( durata unei campanii fiind de trei luni) campanii de colectare a datelor privind problemele tinerilor și cetățenilor, se vor colecta pentru fiecare campanie cel puțin 500 de răspunsuri distribuite statistic per cartier . O1. Prezentarea rezultatelor către cel puțin trei din cinci consilieri ai fiecăreia din următoarelor comisii: Comisia I – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe Comisia II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu Comisia III – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale Comisia IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor O2. Înaintarea către Consiliul Local, Primărie a cel puțin trei inițiative privind obiectivele de investiții sau politicile publice În raport cu indicatorii – observație: dat fiind faptul că, apelul nu are indicatori predefiniți sunt considerați indicatori următoarele elemente: numărul și natura obiectivelor (Primăriei/Consiliului Local) de investiții, numit de acum I1; respectiv numărul și natura politicilor publice (Primăriei/Consiliului Local) numit de acum I2. Astfel încât realizarea obiectivelor inițiativei curente urmărește modificarea celor doi indicatori în proporții variabile calitativ și cantitativ.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR