Inițiative
Număr voturi
101
PharmaStudents
Comunicarea cu pacientul
Locul derulării inițiativei
Comunicarea cu pacientul
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
"Comunicarea cu pacientul" este un proiect destinat studenților farmacişti cu scopul de a investi în viitorul profesioniştilor de mâine din domeniul farmaceutic. Prin acest proiect ne dorim ca studenții să intre în contact cu fel de fel de personalități pe care le-ar putea întâlni şi în viața reală, actorii care joacă rolul pacienților, încercând să imite cât mai bine situații întâlnite în practică, astfel inițiindu-i pe studenți în viitoarea profesie.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Proiectul se va desfăşura pe parcursul a 3 săptămâni, iar în luna premergătoare, se va pregăti desfăşurarea propriu-zisă. În primele 2 săptămâni se vor organiza training-uri pe parcursul weekend-urilor, facilitate şi susținute de psihologi şi farmacişti, prin care studenții participanți vor fi pregătiți pentru etapa finală a proiectului şi anume "Concursul - Comunicarea cu pacientul". Totodată, înaintea desfăşurării concursului, va avea loc o conferință la care va avea acces publicul larg, în special tinerii care vor să susțină inițiativa asociației studențeşti organizatoare (LSFT) şi care mai apoi vor participa ca şi spectatori, la concurs. Proiectul se va încheia cu acest concurs prin care studenții participanți vor pune în aplicare atât cunoştiințele acumulate de-a lungul anilor de studiu, cât şi din training-urile la care au participat în săptămânile precedente. Concursul presupune prezentarea unor cazuri clinice întâlnite în practica de zi cu zi, elaborate cu ajutorul cadrelor didactice din Facultatea de Farmacie. Acestea vor fi puse în scenă de către participanți, în rolul farmacistului, având sarcina de a desluşi aceste cazuri, oferind un tratament corespunzător şi de către actori, în rolul pacientului, într-un număr de improvizație care va încânta publicul. Prestația studenților va fi jurizată de către profesionişti din fiecare arie (farmacie, psihologie, actorie), iar cei mai buni dintre ei vor fi premiați.
Cărei nevoi a comunității timișorene credeți că răspunde proiectul vostru?
Comunicarea în sine, este o abilitate indispensabilă farmacistului, el interacționând în permanență cu pacientul, încercând să îl înțeleagă şi să-i câştige încrederea, astfel încât pacientul să îl considere un al doilea medic căruia să i se destăinuie din punct de vedere medical.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
În cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, proiectul se va adresa tinerilor studenți care studiază la Facultatea de Farmacie, dar și publicului larg, dornic să participe la activitățile adresate lor și să învețe mai multe despre profesia de farmacist. Promovarea se va realiza online, dar și prin afișe puse în locuri frecventate de publicul țintă, studenții și publicul larg și nu în ultimul rând, comunicate de presă
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Îmbunătățirea abilităților de comunicare cu viitorii pacienți și promovarea profesiei de farmacist și a oportunităților acesteia. O continuă creștere a unei bune colaborări între farmacist și pacient, prin dezvoltarea abilităților de comunicare ale viitorilor farmaciști.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • Primăria Municipiului Timișoara
  •  Grupul PONT
  • BCR